IxDF Karachi

IxDF Karachi, Pakistan - User Experience Meet-ups and more

IxDF Karachi, Pakistan - User Experience Meet-ups and more

Join IxDF Karachi
Karachi, Pakistan
#2 group in Pakistan

Previous Local Group Meet-Ups

 • Interested?
  Mar 25, 2022 6:30am–7:30am
  Free meet-up by IxDF Karachi 2+ people going
 • Interested?
  Mar 21, 2022 7:00pm–7:30pm
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going
 • IxDF Karachi
  Dec 17, 2021 9:30pm–10:00pm
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going
 • CC - Coffee + Career
  Nov 06, 2021 6:00pm–10:00pm
  Free meet-up by IxDF Karachi 5+ people going
 • Work-from-Home Challenges in Design Projects
  Jun 04, 2020 2:00pm–3:00pm
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going
 • AR Designers Meet-Up
  Oct 06, 2019 6:00pm–8:00pm
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going
 • IxDF Meetup
  Aug 10, 2018 3:00am–4:00am
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going
 • IxDF Karachi Meeting
  Jul 25, 2014 12:00am–2:00am
  Free meet-up by IxDF Karachi 1+ people going